Copyright 2020 - Custom text here

เครื่องเย็บกระดาษMAX 12N/17

สั่งพิมพ์
เครื่องเย็บกระดาษMAX 12N/17
With shipment ไปรษณีย์ ไทย for 0.00 ฿
ราคาขาย 3,350.00 ฿
ส่วนลด
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

เครื่องเย็บกระดาษMAX 12N/17

ใช้ลวดเย็บเบอร์1208,1210,1213,1217