Copyright 2020 - Custom text here

เครื่องเย็บกระดาษAROMA mini10/y2

สั่งพิมพ์
เครื่องเย็บกระดาษAROMA mini10/y2
With shipment ไปรษณีย์ ไทย for 0.00 ฿
ราคาขาย 49.00 ฿
ส่วนลด
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

เครื่องเย็บกระดาษAROMA mini10/y2

มีขนาดเล็กพร้อมลวดเย็บกระดาษ

ใช้ลวดเย็บเบอร์10